Επιτροπή

07. Επιτροπή επιμέλειας ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής

Σκοπός της Επιτροπής είναι η επιμέλεια της ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής. Συνεδριάζει κάθε μήνα και ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, βελτίωση και επέκταση της ιστοσελίδας.

Συντονιστές

Βερόνικα Στέλμαχ
Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Αικατερίνη Λάζου
Αστέριος Χατζηχαριστός
Αναστασία Μπαρίνη
Δημήτριος Σπάχος
Σάββας Αναστασιάδης
Θεόδωρος Σαββίδης

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.