Επιτροπή

08. Επιτροπή μουσείου, ιστορικού αρχείου και βιβλιοθήκης

Σκοπός της Επιτροπής είναι η αναδιοργάνωση του Μουσείου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συνέχιση της καταγραφής του μουσειακού υλικού, τη διερεύνηση πιθανής μεταστέγασης του Μουσείου σε νέο χώρο και την προεργασία της παρουσίασης των εκθεμάτων με μία πιο σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση.

Η Επιτροπή έχει στόχο να εισηγηθεί προτάσεις για:

  • Τη συγκρότηση και διαφύλαξη του Αρχείου του Τμήματος Ιατρικής (α΄ φάση 1942-1982).
  • Την αξιοποίηση χώρων και εξοπλισμού.
  • Την καταγραφή του αρχειακού υλικού.
  • Την αξιοποίησή του για έρευνα, εργασίες και εκθέσεις.
  • Την αξιοποίηση των υποψηφίων διδακτόρων της Ιστορίας της Ιατρικής.

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης έχει ως αντικείμενο:

  • Την ολοκλήρωση καταγραφής της παρούσας κατάστασης (συλλογές ανά Τομέα και Εργαστήρια, βιβλία, περιοδικά, αναγνωστήριο).
  • Την επέκταση των προδιαγραφών και πλαισίων για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης βιβλιοθήκης (μεγαλύτερος χώρος, εξοπλισμός, προσωπικό).
  • Την εύρεση κονδυλίων για τη συντήρηση και επέκταση της Βιβλιοθήκης.
  • Την προοπτική ανάπτυξης της υπάρχουσας συλλογής βιβλίων και περιοδικών (διδακτικά βιβλία, καινούργιες προσκτήσεις).
  • Τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά μαθήματα).

 

Συντονιστής

Ράνια Καλογεριδου
Δέσποινα Μανωλοπούλου

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.