Επιτροπή

10. "Aristotle University Medical Journal" Editorial Board

 Η Επιτροπή έχει καθήκοντα:

  • τη συνέχεια της έκδοσης του περιοδικού
  • τη δημοσιοποίηση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Συντονιστής

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.