Επιτροπή

16. Γραφείο Εκπαίδευσης

 
Στέφανος Τριαρίδης, Καθηγητής - Συντονιστής
 
 
1. Γραφείο δεξιοτήτων
  Βασίλειος Κώτσης, Καθηγητής
 
2. Γραφείο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
  Πολυχρόνης Αντωνίτσης, Αν. Καθηγητής
 
3. Γραφείο εκπαίδευσης ηθικής - δεοντολογίας
  Χρυσάνθη Σαρδέλη Αν. Καθηγήτρια
 
4. Γραφείο Cochrane
  Κωνσταντίνος Φουντουλάκης, Καθηγητής
 
5. Γραφείο Erasmus
  Ευαγγελία Σπάνδου, Καθηγήτρια
 
6. Συντακτική επιτροπή περιοδικού «ABMJ»
  Γεώργιος Κολιάκος, Καθηγητής
 
7. Συντακτική επιτροπή περιοδικού «τα νέα μας»
  Μαρία-Ελένη Μάνθου, Επ. Καθηγήτρια
 
8. Γραφείο επιστημονικού συνεδρίου ιατρικής
  Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής
 
9. Γραφείο μουσείου
  Νίκη Παπαβραμίδου, Αν. Καθηγήτρια
 
10. Γραφείο HDMF
  Γεώργιος Τσουλφάς, Καθηγητής
 
11. Γραφείο δημοσίων σχέσεων
  Παναγιώτης Γκιβίσης, Καθηγητής
 
12. Γραφείο ΣΑΣΣ
  Μιχαήλ Ποτούπνης, Αν. Καθηγητής
 
13. Γραφείο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής βελτίωσης
  Μυρτώ-Γεωργία Τρακατέλλη, Αν. Καθηγήτρια
 
14. Γραφείο συντονισμού εξωτερικών επιτροπών
  Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Αν. Καθηγητής
 
15. Γραφείο στατιστικής
  Άννα-Μπεττίνα Χάιδιτς, Αν. Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.