Δημοσίευση

3 Tesla diffusion-weighted MRI for assessing liver fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease.

Τίτλος3 Tesla diffusion-weighted MRI for assessing liver fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsPapalavrentios, L., Sinakos E., Chourmouzi D., Hytiroglou P., Drevelegas K., Drevelegas A., & Akriviadis E.
JournalHepatology
Volume58
Issue1
Pagination449-50
Date Published2013 Jul
ISSN1527-3350
Λέξεις κλειδιάDiffusion Magnetic Resonance Imaging, Elasticity Imaging Techniques, Female, Humans, Liver Cirrhosis, Male
DOI10.1002/hep.26220
Alternate JournalHepatology
PubMed ID23299663

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.