Δημοσίευση

A 3D Printed Model for Myringotomy and Grommet Insertion.

ΤίτλοςA 3D Printed Model for Myringotomy and Grommet Insertion.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsStavrakas, M., Triaridis S., Bamidis P., Constantinidis J., & Karkos P. D.
JournalEar Nose Throat J
Pagination145561320933963
Date Published2020 Jun 12
ISSN1942-7522
DOI10.1177/0145561320933963
Alternate JournalEar Nose Throat J
PubMed ID32527168

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.