Δημοσίευση

4,4'-Methylenedianiline-induced hepatitis in an industrial worker: case report and review of the literature.

Τίτλος4,4'-Methylenedianiline-induced hepatitis in an industrial worker: case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsGiouleme, O., Karabatsou S., Hytiroglou P., Xanthis A., Tsiaousi E., Katsaros M., & Koliouskas D.
JournalHum Exp Toxicol
Volume30
Issue7
Pagination762-7
Date Published2011 Jul
ISSN1477-0903
Λέξεις κλειδιάAcute Disease, Adult, Allergens, Aniline Compounds, Drug-Induced Liver Injury, Humans, Liver, Liver Function Tests, Male, Methylprednisolone, Occupational Diseases, Treatment Outcome
Abstract

4,4'-Methylenedianiline (MDA) is a chemical used in manufacturing and insulation processes and is a well-known hepatotoxin. We report the case of a 42-year-old construction-site worker who was accidentally exposed to large amounts of MDA and developed acute liver damage. The clinical course is described, with particular emphasis on the timely identification of the underlying cause and prompt management that led to an uneventful recovery. We review the relevant literature and discuss the safety measures necessary to minimize similar occupational hazards in industrial workers.

DOI10.1177/0960327110376549
Alternate JournalHum Exp Toxicol
PubMed ID20621954

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.