Δημοσίευση

5 Years of Diode Laser "Π" Technique for Bilateral Vocal Fold Immobility: A Technique That Improves Airway and Is Friendly to the Voice.

Τίτλος5 Years of Diode Laser "Π" Technique for Bilateral Vocal Fold Immobility: A Technique That Improves Airway and Is Friendly to the Voice.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsKarkos, P. D., Stavrakas M., Koskinas I., Markou K., Triaridis S., & Constantinidis J.
JournalEar Nose Throat J
Pagination145561320940135
Date Published2020 Jul 14
ISSN1942-7522
Abstract

BACKGROUND: To demonstrate the efficacy of a new laser surgical technique for bilateral vocal fold immobility (BVFI) on postoperative quality of voice and swallowing.
METHODS: Prospective study in a tertiary university hospital and a private hospital. Patients with iatrogenic BVFI were included. Outcome measures were Voice Handicap Index 10, 10-item Eating Assessment Tool, flexible laryngoscopy, and success of decannulation.
RESULTS: Forty patients with post thyroidectomy BVFI were initially enrolled in our study; only 12 patients returned questionnaires and kept their follow-ups and were included in the study. All patients were successfully decannulated and remain decannulated up to 24-month follow-up. There was a statistically significant improvement in quality of swallowing and no significant deterioration in quality of voice. There was no need for revision up to 24-month follow up.
CONCLUSIONS: The "Π" technique using diode laser technology is a new and safe technique for BVFI with excellent long-term decannulation rates and improvement in quality of life and swallowing without significant changes in voice quality.

DOI10.1177/0145561320940135
Alternate JournalEar Nose Throat J
PubMed ID32662674

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.