Δημοσίευση

The ABCB1 2677G>T/A polymorphism is associated with baseline blood HDL-cholesterol levels in newly diagnosed hyperlipidemic patients.

ΤίτλοςThe ABCB1 2677G>T/A polymorphism is associated with baseline blood HDL-cholesterol levels in newly diagnosed hyperlipidemic patients.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsAgapakis, D., Panderi A., Gbandi E., Savopoulos C., Kouvelas D., Hatzitolios A. Ioannis, & Goulas A.
JournalHellenic J Cardiol
Volume59
Issue2
Pagination122-126
Date Published2018 Mar - Apr
ISSN2241-5955
Λέξεις κλειδιάATP Binding Cassette Transporter, Subfamily B, Biomarkers, Cholesterol, HDL, DNA, Female, Genotype, Humans, Hyperlipidemias, Male, Middle Aged, Polymerase Chain Reaction, Polymorphism, Genetic
DOI10.1016/j.hjc.2017.01.023
Alternate JournalHellenic J Cardiol
PubMed ID28189737

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.