Δημοσίευση

Abdominoscrotal hydrocele.

ΤίτλοςAbdominoscrotal hydrocele.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsLiolios, N., Anagnostopoulos D., Sfougaris D., Valioulis I., Kasselas V., & Malliaropoulos N.
JournalEur J Pediatr Surg
Volume7
Issue6
Pagination371-2
Date Published1997 Dec
ISSN0939-7248
Λέξεις κλειδιάAbdomen, Humans, Infant, Male, Testicular Hydrocele
Abstract

Hydrocele is among the commonest inguinal anomalies in children. One of its most unusual variants is the abdominoscrotal hydrocele, of which no more than 22 cases have been reported in the world literature. The present case is the first one in our country. In this patient the coexistence of small bilateral scrotal hydrocele and cystic abdominal mass at the right side is described. Abdominoscrotal hydrocele is an unusual cause of lower abdominal cystic tumour in association with an inguinoscrotal hydrocele in infancy.

DOI10.1055/s-2008-1071196
Alternate JournalEur J Pediatr Surg
PubMed ID9493993

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.