Δημοσίευση

Aberrant expression of myeloid and B cell markers in an aggressive multiple-site myeloid sarcoma.

ΤίτλοςAberrant expression of myeloid and B cell markers in an aggressive multiple-site myeloid sarcoma.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsKaiafa, G. D., Perifanis V., Diamantidis M. D., Giouleme O., Voulgaridou V., Beretouli E., Kalogera-Fountzila A., & Kaloutsi V.
JournalAnn Hematol
Volume91
Issue7
Pagination1157-9
Date Published2012 Jul
ISSN1432-0584
Λέξεις κλειδιάB-Lymphocytes, Female, Gene Expression Regulation, Leukemic, Humans, Lumbar Vertebrae, Middle Aged, Myeloid Cells, Neoplasm Invasiveness, Neoplasms, Multiple Primary, Sarcoma, Myeloid, Tumor Markers, Biological
DOI10.1007/s00277-011-1378-x
Alternate JournalAnn. Hematol.
PubMed ID22134831

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.