Δημοσίευση

Acute Pain in the Neck: Don't Miss the Crown!

ΤίτλοςAcute Pain in the Neck: Don't Miss the Crown!
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsParissis, D., Sintila S-A., Fotiadis P., Ioannidis P., & Grigoriadis N.
JournalNeurohospitalist
Volume10
Issue4
Pagination318-319
Date Published2020 Oct
ISSN1941-8744
DOI10.1177/1941874420905758
Alternate JournalNeurohospitalist
PubMed ID32983355
PubMed Central IDPMC7495710

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.