Δημοσίευση

Adiponectin and vitamin D-binding protein concentrations are independently associated in apparently healthy women but not men: a validation cohort.

ΤίτλοςAdiponectin and vitamin D-binding protein concentrations are independently associated in apparently healthy women but not men: a validation cohort.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsKarras, S. N., Polyzos S. A., Tsekmekidou X., Gerou S., Gavana E., Papageorgiou V., & Kotsa K.
JournalHormones (Athens)
Volume18
Issue1
Pagination99-102
Date Published2019 Mar
ISSN2520-8721
DOI10.1007/s42000-018-0076-7
Alternate JournalHormones (Athens)
PubMed ID30456750

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.