Δημοσίευση

The anatomical variability of the emissary condylar veins, its identification and clinical significance.

ΤίτλοςThe anatomical variability of the emissary condylar veins, its identification and clinical significance.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsNatsis, K., & Piagkou M.
JournalJ Neurosci Rural Pract
Volume6
Issue1
Pagination123-4
Date Published2015 Jan
ISSN0976-3147
DOI10.4103/0976-3147.143222
Alternate JournalJ Neurosci Rural Pract
PubMed ID25552872
PubMed Central IDPMC4244775

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.