Δημοσίευση

Is anemia a new cardiovascular risk factor?

ΤίτλοςIs anemia a new cardiovascular risk factor?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsKaiafa, G., Kanellos I., Savopoulos C., Kakaletsis N., Giannakoulas G., & Hatzitolios A. I.
JournalInt J Cardiol
Volume186
Pagination117-24
Date Published2015
ISSN1874-1754
Λέξεις κλειδιάAnemia, Cardiovascular Diseases, Humans, Risk Factors
Abstract

Anemia is frequent in patients with cardiovascular disease and is often characterized as the fifth cardiovascular risk factor. It is considered to develop due to a complex interaction of iron deficiency, cytokine production and impaired renal function, although other factors, such as blood loss, may also contribute. Unfortunately, treatment of anemia in cardiovascular disease lacks clear targets and specific therapy is not defined. Treatment with erythropoietin-stimulating agents in combination with iron is the basic strategy but clear guidelines are not currently available. This review aims to clarify poorly investigated and defined issues concerning the relation of anemia and cardiovascular risk--in particular in patients with acute coronary syndromes and chronic heart failure--as well as the current therapeutic strategies in these clinical conditions.

DOI10.1016/j.ijcard.2015.03.159
Alternate JournalInt. J. Cardiol.
PubMed ID25814357

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.