Δημοσίευση

Antihelix, antehelix or anthelix? Comments on 'Upping the Anti?'.

ΤίτλοςAntihelix, antehelix or anthelix? Comments on 'Upping the Anti?'.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsDionyssiou, D., & Demiri E.
JournalJ Plast Reconstr Aesthet Surg
Volume61
Issue10
Pagination1231
Date Published2008 Oct
ISSN1878-0539
Λέξεις κλειδιάEar Auricle, Humans, Linguistics, Periodicals as Topic, PubMed, Terminology as Topic
DOI10.1016/j.bjps.2008.03.068
Alternate JournalJ Plast Reconstr Aesthet Surg
PubMed ID18675606

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.