Δημοσίευση

Application of three-dimensional reconstruction and printing as an elective course for undergraduate medical students: an exploratory trial.

ΤίτλοςApplication of three-dimensional reconstruction and printing as an elective course for undergraduate medical students: an exploratory trial.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsChytas, D., Piagkou M., & Natsis K.
JournalSurg Radiol Anat
Volume42
Issue6
Pagination729-730
Date Published2020 Jun
ISSN1279-8517
DOI10.1007/s00276-020-02431-9
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID32055923

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.