Δημοσίευση

The Architecture of an Intelligent Incident Response System in Health Environments

ΤίτλοςThe Architecture of an Intelligent Incident Response System in Health Environments
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2019
AuthorsMavropodi, R., Zouka M., Bamidis P., Logaras E., Lagakis P., Krizea M., Fourlis A., Mitropoulos S., Karanasio N., Gialelis J., Billis A., Nicopolitidis P., Papadimitriou G., & Papavramidis T.
Conference Name2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering
PublisherIEEE
Conference LocationPiraeus, Greece
URLhttps://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8908329
DOI10.1109/SEEDA-CECNSM.2019.8908329

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.