Δημοσίευση

Arterial Stiffness and Peripheral and Central Blood Pressure in Patients With Sickle Cell Disease.

ΤίτλοςArterial Stiffness and Peripheral and Central Blood Pressure in Patients With Sickle Cell Disease.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsPikilidou, M., Yavropoulou M., Antoniou M., Papakonstantinou E., Pantelidou D., Chalkia P., Nilsson P., Yovos J., & Zebekakis P.
JournalJ Clin Hypertens (Greenwich)
Volume17
Issue9
Pagination726-31
Date Published2015 Sep
ISSN1751-7176
Abstract

Blood pressure (BP) in patients with sickle cell disease (SCD) has been reported to be lower than in persons in the general population. Data on arterial stiffness, which is an important risk factor for the progression of BP, are inconclusive for this patient population. Forty-five adult patients with SCD and 40 controls matched for sex, age, and body mass index were studied. Brachial systolic BP (SBP) and diastolic BP (DBP) were significantly lower in the patient group (SBP 115.1±13.8 mm Hg vs 121.9±11.3 mm Hg and DBP 68.5±8.0 mm Hg vs 80.6±9.1 mm Hg, P<.05, respectively). Augmentation index (AIx), however, was significantly higher in SCD patients compared with healthy controls (24.9±9.6 for patients vs 12.4±10.8 for controls, P<.001), while carotid femoral pulse wave velocity was comparable between the two groups. The study shows that mechanisms other than arterial elasticity are involved in the low BP phenotype of patients with SCD.

DOI10.1111/jch.12572
Alternate JournalJ Clin Hypertens (Greenwich)
PubMed ID25991400

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.