Δημοσίευση

Arterial Stiffness in Special Populations.

ΤίτλοςArterial Stiffness in Special Populations.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsPikilidou, M., Yavropoulou M., Antoniou M., Papakonstantinou E., Yovos J., & Zebekakis P.
JournalJ Clin Hypertens (Greenwich)
Volume18
Issue6
Pagination595
Date Published2016 06
ISSN1751-7176
Λέξεις κλειδιάArteries, Humans, Hypertension, Risk Factors, Vascular Stiffness
DOI10.1111/jch.12731
Alternate JournalJ Clin Hypertens (Greenwich)
PubMed ID26718477

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.