Δημοσίευση

Artificial pancreas treatment for outpatients with type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis

ΤίτλοςArtificial pancreas treatment for outpatients with type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsBekiari, E., Kitsios K., Thabit H., Tauschmann M., Athanasiadou E., Karagiannis T., Haidich A-B., Hovorka R., & Tsapas A.
JournalBMJ
Paginationk1310
Date PublishedJun-04-2019
ISSN0959-8138
URLhttp://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.k1310https://syndication.highwire.org/content/doi/10.1136/bmj.k1310http://data.bmj.org/tdm/10.1136/bmj.k1310
DOI10.1136/bmj.k1310
Short TitleBMJ

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.