Δημοσίευση

Assessing test anxiety and resilience among Greek adolescents during COVID-19 pandemic

ΤίτλοςAssessing test anxiety and resilience among Greek adolescents during COVID-19 pandemic
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsSakka, S., Nikopoulou V., Bonti E., Tatsiopoulou P., Karamouzi P., Giazkoulidou A., Tsipropoulou V., Parlapani E., Holeva V., & Diakogiannis I.
JournalJournal of Mind and Medical Sciences
Pagination173 - 178
Date PublishedMay-09-2022
URLhttps://scholar.valpo.edu/jmms/vol7/iss2/8/
DOI10.22543/7674.72.P173178
Short TitleJMMS

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.