Δημοσίευση

Asymmetry of the Accessory Anterior Digastric Muscle Bellies: The Clinical Significance in Facial and Neck Surgery.

ΤίτλοςAsymmetry of the Accessory Anterior Digastric Muscle Bellies: The Clinical Significance in Facial and Neck Surgery.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsNatsis, K., Piagkou M., Lazaridis N., & Anastasopoulos N.
JournalCureus
Volume12
Issue2
Paginatione7148
Date Published2020 Feb 29
ISSN2168-8184
Abstract

The anterior digastric muscle belly (ADMB) may present significant variations of substantial surgical importance. We present an unusual complex bilateral asymmetry of an accessory ADMB found when dissecting the submental area in a 72-year-old Greek male cadaver. A rare variant was recognized in the submental area constituted by a combination of bilateral asymmetry of the ADMB with unilateral absence of the intermediate tendon. The complex variant caused an obvious morphological asymmetry in the submental area. Such muscular variations may alter the surgical approach to the submental region. Clinicians involved in the treatment of this area should be aware of any possible variant, particularly when dealing with neck mass patients.

DOI10.7759/cureus.7148
Alternate JournalCureus
PubMed ID32257693
PubMed Central IDPMC7108676

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.