Δημοσίευση

Asymptomatic and normocalcemic hyperparathyroidism, the silent attack: a combo-endocrinology overview.

ΤίτλοςAsymptomatic and normocalcemic hyperparathyroidism, the silent attack: a combo-endocrinology overview.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsAnastasilakis, D. A., Makras P., Polyzos S. A., & Anastasilakis A. D.
Corporate AuthorsPart of the COMBO ENDO TEAM: 2017
JournalHormones (Athens)
Volume18
Issue1
Pagination65-70
Date Published2019 Mar
ISSN2520-8721
Abstract

Asymptomatic primary hyperparathyroidism (PHPT) and the new variant of PHPT, normocalcemic PHPT, are considered by many physicians as mild, innocuous forms of disease, requiring nothing more than monitoring. Although this may be true in some cases in which the disease does not progress or cause complications, deterioration with more or less severe manifestations may occur. In the present review, we discuss the existing evidence of both the classic (skeletal and renal) and non-classic (cardiovascular, gastrointestinal, and psychiatric) features that have been attributed to asymptomatic and normocalcemic PHPT and the treatment effect on them.

DOI10.1007/s42000-018-0069-6
Alternate JournalHormones (Athens)
PubMed ID30255479

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.