Δημοσίευση

Atypical case of lichen planus recognized by dermoscopy.

ΤίτλοςAtypical case of lichen planus recognized by dermoscopy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsPapageorgiou, C., Apalla Z., Lazaridou E., Sotiriou E., Vakirlis E., Ioannides D., & Lallas A.
JournalDermatol Pract Concept
Volume6
Issue4
Pagination39-42
Date Published2016 Oct
ISSN2160-9381
Abstract

Lichen planus (LP) is an inflammatory disease that affects the skin-mainly the extremities and the trunk-the mucous membranes, the genitalia, the nails and the scalp. The diagnosis of LP is usually established clinically based on the typical morphology and distribution of the lesions in conjunction with the associated itch. We report a patient with LP manifesting highly psoriasiform lesions, that could only be correctly assessed after the application of dermoscopy, which revealed LP-specific findings.

DOI10.5826/dpc.0604a09
Alternate JournalDermatol Pract Concept
PubMed ID27867746
PubMed Central IDPMC5108645

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.