Δημοσίευση

Atypical CT findings of isolated pulmonary Langerhans cell histiocytosis in a 4-year-old boy.

ΤίτλοςAtypical CT findings of isolated pulmonary Langerhans cell histiocytosis in a 4-year-old boy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsOikonomou, A., Prassopoulos P., Hytiroglou P., Kirvassilis F. V., & Tsanakas J. N.
JournalJ Thorac Imaging
Volume22
Issue2
Pagination176-9
Date Published2007 May
ISSN0883-5993
Λέξεις κλειδιάBiopsy, Child, Preschool, Dyspnea, Failure to Thrive, Fatal Outcome, Histiocytosis, Langerhans-Cell, Humans, Lung, Male, Pulmonary Valve Insufficiency, Rare Diseases, Tomography, X-Ray Computed
Abstract

A 4-year old boy was admitted to hospital with progressive respiratory failure. A chest roentgenogram revealed hyperinflated lungs and a diffuse reticular pattern. There was no smoking history in the family environment. A thin slice computed tomography of the lungs exhibited extended and diffuse cystic lung disease with no zonal predominance. An open lung biopsy showed pulmonary Langerhans cell histiocytosis. No other organs were involved. Despite treatment initiation the boy succumbed to his pulmonary insufficiency 3 weeks later. Isolated pulmonary Langerhans cell histiocytosis in children may have an unfavorable prognosis and in contrast with adults, it may present on computed tomography with lower lobe predominance and without sparing the lung bases or the anterior parts of middle lobe and lingula.

DOI10.1097/01.rti.0000213565.40667.8f
Alternate JournalJ Thorac Imaging
PubMed ID17527124

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.