Δημοσίευση

Authors' reply.

ΤίτλοςAuthors' reply.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsPapachrysos, N., Hytiroglou P., Papalavrentios L., Sinakos E., Kouvelis I., & Akriviadis E.
JournalAnn Gastroenterol
Volume28
Issue4
Pagination507
Date Published2015 Oct-Dec
ISSN1108-7471
Alternate JournalAnn Gastroenterol
PubMed ID26423354
PubMed Central IDPMC4585406

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.