Δημοσίευση

Avoiding Denervation of Rectus Abdominis in DIEP Flap Harvest: The Importance of Paraneural Perforators

ΤίτλοςAvoiding Denervation of Rectus Abdominis in DIEP Flap Harvest: The Importance of Paraneural Perforators
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsGravvanis, A., Dionyssiou D., Chandrasekharan L., Francis I., & Smith R. W.
JournalPlastic and Reconstructive Surgery
Volume123
Issue4
Pagination1395 - 1397
Date PublishedJan-01-2009
ISSN0032-1052
URLhttps://insights.ovid.com/crossref?an=00006534-200904000-00034
DOI10.1097/PRS.0b013e31819e5b63
Short TitlePlastic and Reconstructive Surgery

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.