Δημοσίευση

Becker Expander-Based Breast Reconstruction Following Wise Pattern Skin-Reducing Mastectomy: Complication Rates and Risk Factors

ΤίτλοςBecker Expander-Based Breast Reconstruction Following Wise Pattern Skin-Reducing Mastectomy: Complication Rates and Risk Factors
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsDemiri, E.., Dionyssiou D.., Sapountzis S.., Pavlidis L.., Natsiopoulos I.., & Miliaras S..
JournalAesthetic Plastic Surgery
Volume41225661181261324013211011061174032124132132491308370
Issue2
Pagination304 - 311
Date PublishedJan-04-2017
ISSN0364-216X
URLhttp://link.springer.com/10.1007/s00266-016-0732-8http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00266-016-0732-8.pdfhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00266-016-0732-8.pdfhttp://link.springer.com/article/10.1007/s00266-016-0732-8/fulltext.html
DOI10.1007/s00266-016-0732-8
Short TitleAesth Plast Surg

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.