Δημοσίευση

Beware of hemopneumothorax following core needle breast biopsy.

ΤίτλοςBeware of hemopneumothorax following core needle breast biopsy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsSchizas, N., Lazopoulos A., Krimiotis D., Rallis T., Paliouras D., Gogakos A., Chatzinikolaou F., Sarafis P., Domeyer P., Zarogoulidis P., Tsiouda T., Sardeli C., Laskou S., Koulouris C., Pavlidis E., Mantalobas S., Giannakidis D., Kesisoglou I., Sapalidis K., & Barbetakis N.
JournalRespir Med Case Rep
Volume25
Pagination49-51
Date Published2018
ISSN2213-0071
Abstract

Minimal diagnostic procedures are conducted regularly by the radiologists for several lesions within the body. The usual methodology is biopsy with a needle, either fine needle aspiration or core biopsy. The guidance is under CT or U/S. Fine needle aspiration has usually small diameter in comparison to the core biopsy. In any case the radiologist will choose the appropriate method based on the site of the lesion and safety of the patient. Pneumothorax and hemothorax are adverse effects that can be managed either on site with the help of a small catheter, however; there are cases where video-assisted thoracic surgery is needed in order to manage a more severe case. In the current study we present such a case where video-assisted surgery was necessary.

DOI10.1016/j.rmcr.2018.06.008
Alternate JournalRespir Med Case Rep
PubMed ID30013911
PubMed Central IDPMC6019816

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.