Δημοσίευση

Bilateral double testicular arteries: a case report and review of the literature. Potential embryological and surgical considerations.

ΤίτλοςBilateral double testicular arteries: a case report and review of the literature. Potential embryological and surgical considerations.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsParaskevas, G. K., Natsis K., Nitsa Z., Papaziogas B., & Kitsoulis P.
JournalFolia Morphol (Warsz)
Volume73
Issue3
Pagination383-8
Date Published2014 Aug
ISSN0015-5659
Abstract

The aberrancies concerning the number, origin and course of the testicular arteries are found in an incidence of approximately 4.7-20% in the literature and are documented less frequently than the respective variations of the homonymous veins. In the current study, a very rare complex of testicular arteries' variations isdescribed, in which the occurrence of bilateral double testicular arteries is recorded. Particularly, apart from the normal testicular arteries on each side, we observed an additional right testicular artery originated from the ipsilateral renal artery and an additional left testicular artery taking its origin from the abdominal aorta just above the renal artery's origin site; the latter additional testicular artery arched above the left renal vein. Both, the bilateral double testicular arteries accompanied the testicular vein on each side as their satellite arteries. We discuss the potential embryological development of that complex of arterial variants, their likely clinical and surgical applications, as well as we proceed on a brief review of the relevant literature.

DOI10.5603/FM.2014.0057
Alternate JournalFolia Morphol. (Warsz)
PubMed ID25242354

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.