Δημοσίευση

Bilateral Internuclear Ophthalmoplegia as a Presenting Manifestation of Primary Sjögren's Syndrome.

ΤίτλοςBilateral Internuclear Ophthalmoplegia as a Presenting Manifestation of Primary Sjögren's Syndrome.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsNatsis, K. S., Boura E., Kyriazis O., Iliadis A., Syntila S-A., Kostopoulos I., & Afrantou T.
JournalNeuroophthalmology
Volume40
Issue5
Pagination247-250
Date Published2016 Oct
ISSN0165-8107
Abstract

Bilateral internuclear ophthalmoplegia has been linked with various pathological conditions of the central nervous system (CNS), such as multiple sclerosis, stroke, tumours, and brainstem inflammatory processes. Herein the authors report a case of a 45-year-old female patient who presented with diplopia due to bilateral internuclear ophthalmoplegia, with no evidence of brainstem lesion in brain magnetic resonance imaging (MRI) and was diagnosed with primary Sjögren's syndrome.

DOI10.1080/01658107.2016.1218519
Alternate JournalNeuroophthalmology
PubMed ID27928415
PubMed Central IDPMC5123041

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.