Δημοσίευση

Bilirubin levels predict renal cortical changes in jaundiced neonates with urinary tract infection.

ΤίτλοςBilirubin levels predict renal cortical changes in jaundiced neonates with urinary tract infection.
Publication TypeJournal Article
AuthorsXinias, I., Demertzidou V., Mavroudi A., Kollios K., Kardaras P., Papachristou F., Arsos G., & Tsiouris I.
PubMed ID19172331

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.