Δημοσίευση

The brainstem in late preterm birth: Born small-for-gestational-age is the "tip of the iceberg".

ΤίτλοςThe brainstem in late preterm birth: Born small-for-gestational-age is the "tip of the iceberg".
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsZafeiriou, D. I.
JournalClin Neurophysiol
Volume127
Issue9
Pagination3178-3179
Date Published2016 09
ISSN1872-8952
Λέξεις κλειδιάBrain Stem, Female, Gestational Age, Humans, Infant, Newborn, Infant, Premature, Pregnancy, Premature Birth
DOI10.1016/j.clinph.2016.05.366
Alternate JournalClin Neurophysiol
PubMed ID27353720

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.