Δημοσίευση

Brainstem Radionecrosis in a Patient with Nasopharyngeal Carcinoma.

ΤίτλοςBrainstem Radionecrosis in a Patient with Nasopharyngeal Carcinoma.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsAfrantou, T., Natsis K. S., & Angelou A.
JournalCan J Neurol Sci
Volume44
Issue6
Pagination734-735
Date Published2017 Nov
ISSN0317-1671
DOI10.1017/cjn.2017.225
Alternate JournalCan J Neurol Sci
PubMed ID28854994

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.