Δημοσίευση

Buried Bumper Syndrome: A Case Report of a Rare Complication of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy

ΤίτλοςBuried Bumper Syndrome: A Case Report of a Rare Complication of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsParamythiotis, D., Kofina K., Papadopoulos V., & Michalopoulos A.
JournalJournal of Medical Cases
Volume7
Issue8
Pagination331 - 333
Date PublishedJan-08-2016
ISSN1923-4155
URLhttp://www.journalmc.org/index.php/JMC/article/view/2569http://www.journalmc.org/index.php/JMC/article/download/2569/1920
DOI10.14740/jmc2569w
Short TitleJ Med Cases

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.