Δημοσίευση

Calcifying Fibrous Tumor of Small Bowel Causing Intussusception.

ΤίτλοςCalcifying Fibrous Tumor of Small Bowel Causing Intussusception.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsSotiriou, S., Papavramidis T., & Hytiroglou P.
JournalClin Gastroenterol Hepatol
Volume17
Issue8
Paginatione95
Date Published2019 07
ISSN1542-7714
Λέξεις κλειδιάBiopsy, Diagnosis, Differential, Female, Humans, Intestinal Neoplasms, Intestine, Small, Intussusception, Laparotomy, Middle Aged, Neoplasms, Fibrous Tissue, Tomography, X-Ray Computed
DOI10.1016/j.cgh.2018.06.039
Alternate JournalClin Gastroenterol Hepatol
PubMed ID29981435

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.