Δημοσίευση

Cardiovascular risk with DPP-4 inhibitors: latest evidence and clinical implications

ΤίτλοςCardiovascular risk with DPP-4 inhibitors: latest evidence and clinical implications
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsKaragiannis, T., Bekiari E., Boura P., & Tsapas A.
JournalTherapeutic Advances in Drug Safety
Volume7
Issue2
Pagination36 - 38
Date PublishedNov-04-2017
ISSN2042-0986
URLhttp://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2042098615623915http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2042098615623915http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1177/2042098615623915http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2042098615623915
DOI10.1177/2042098615623915
Short TitleTherapeutic Advances in Drug Safety

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.