Δημοσίευση

Case Report of Synchronous Prostate, Hepatocellular, and Rectal Carcinomas and Review of the Literature.

ΤίτλοςCase Report of Synchronous Prostate, Hepatocellular, and Rectal Carcinomas and Review of the Literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsLamprou, V., Paramythiotis D., Giakoustidis D., Karakatsanis A., Astreinidis A., Moysidis M., Mihalopoulos A., & Finitsis S.
JournalCase Rep Surg
Volume2020
Pagination6967428
Date Published2020
ISSN2090-6900
Abstract

Synchronous occurrence of three histopathologically distinct malignant tumors is a rare event, and there are no definitive guidelines about the optimal treatment of these patients. We report a case of synchronous prostate, hepatocellular, and rectal carcinomas and discuss our therapeutic strategy that resulted in excellent clinical results.

DOI10.1155/2020/6967428
Alternate JournalCase Rep Surg
PubMed ID32089942
PubMed Central IDPMC6996707

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.