Δημοσίευση

Cecal obstruction due to primary intestinal tuberculosis: a case series.

ΤίτλοςCecal obstruction due to primary intestinal tuberculosis: a case series.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsMichalopoulos, A., Papadopoulos V. N., Panidis S., Papavramidis T. S., Chiotis A., & Basdanis G.
JournalJ Med Case Rep
Volume5
Pagination128
Date Published2011 Mar 30
ISSN1752-1947
Abstract

INTRODUCTION: Primary intestinal tuberculosis is a rare variant of tuberculosis. The preferred treatment is usually pharmaceutical, but surgery may be required for complicated cases.
CASE PRESENTATION: We report two cases of primary intestinal tuberculosis where the initial diagnosis was wrong, with colonic cancer suggested in the first case and a Crohn's disease complication in the second. Both of our patients were Caucasians of Greek nationality. In the first case (a 60-year-old man), a right hemicolectomy was performed. In the second case (a 26-year-old man), excision was impossible due to the local conditions and peritoneal implantations. Histopathology revealed an inflammatory mass of tuberculous origin in the first case. In the second, cell culture and polymerase chain reaction tests revealed Mycobacterium tuberculosis. Both patients were given anti-tuberculosis therapy and their post-operative follow-up was uneventful.
CONCLUSIONS: Gastrointestinal tuberculosis still appears sporadically and should be considered in the differential diagnosis along with other conditions of the bowel. The use of immunosuppressants and new pharmaceutical agents can change the prevalence of tuberculosis.

DOI10.1186/1752-1947-5-128
Alternate JournalJ Med Case Rep
PubMed ID21450062
PubMed Central IDPMC3073921

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.