Δημοσίευση

Central nervous system involvement in multiple symmetric lipomatosis.

ΤίτλοςCentral nervous system involvement in multiple symmetric lipomatosis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsKimiskidis, V. K., Papaliagkas V., Papagiannopoulos S., Giovos I., Lazaridis L., Kazis D. A., Polychronakos C., Geroukis T., & Bostantjopoulou S.
JournalJ Neurol Sci
Volume370
Pagination27-28
Date Published2016 11 15
ISSN1878-5883
DOI10.1016/j.jns.2016.09.004
Alternate JournalJ. Neurol. Sci.
PubMed ID27772774

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.