Δημοσίευση

CHAI and MACK-3 as noninvasive indices for nonalcoholic steatohepatitis.

ΤίτλοςCHAI and MACK-3 as noninvasive indices for nonalcoholic steatohepatitis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsPolyzos, S. A., & Kountouras J.
JournalLiver Int
Date Published2019 Apr 25
ISSN1478-3231
DOI10.1111/liv.14123
Alternate JournalLiver Int.
PubMed ID31021518

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.