Δημοσίευση

Charcot-marie-tooth 1a concurrent with anaplastic ependymoma in a toddler: when an acute event unmasks a chronic condition

ΤίτλοςCharcot-marie-tooth 1a concurrent with anaplastic ependymoma in a toddler: when an acute event unmasks a chronic condition
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsGogou, M., Pavlidou E., Pavlou E., Papageorgiou T., Tragiannidis A., Giannopoulos A., & Hatzipantelis E.
JournalThe Turkish Journal of Pediatrics
Volume61
Issue3
Pagination428
Date PublishedJan-01-2019
ISSN0041-4301
URLhttp://www.turkishjournalpediatrics.org/doi.php?doi=10.24953/turkjped.2019.03.017
DOI10.24953/turkjped.2019.03.017
Short TitleTurkJPediatr

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.