Δημοσίευση

Checkpoint modulation in chronic hepatitis B: From hypothesis to approval.

ΤίτλοςCheckpoint modulation in chronic hepatitis B: From hypothesis to approval.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsGermanidis, G., Hytiroglou P., Vassiliadis T., & Speletas M.
JournalHepatology
Volume67
Issue3
Pagination1175-1176
Date Published2018 03
ISSN1527-3350
Λέξεις κλειδιάAntiviral Agents, Drug Approval, Hepatitis B, Hepatitis B, Chronic, Humans
DOI10.1002/hep.29695
Alternate JournalHepatology
PubMed ID29194685

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.