Δημοσίευση

A child with concurrent acute lymphoblastic leukemia and a brain tumor: diagnostic and therapeutic implications.

ΤίτλοςA child with concurrent acute lymphoblastic leukemia and a brain tumor: diagnostic and therapeutic implications.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsPanagopoulou, P., Hatzipantelis E. S., Sidi V., Papakonstantinou E., Anastasiou A., & Koliouskas D. E.
JournalJ Pediatr Hematol Oncol
Volume36
Issue8
Pagination659-60
Date Published2014 Nov
ISSN1536-3678
Λέξεις κλειδιάAstrocytoma, Brain Neoplasms, Child, Preschool, Humans, Magnetic Resonance Imaging, Male, Neoplasms, Second Primary, Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
DOI10.1097/MPH.0b013e318286d518
Alternate JournalJ. Pediatr. Hematol. Oncol.
PubMed ID23588327

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.