Δημοσίευση

Chronic constipation due to presacral teratoma in a 36-year-old woman: a case report.

ΤίτλοςChronic constipation due to presacral teratoma in a 36-year-old woman: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsParamythiotis, D., Papavramidis T. S., Michalopoulos A., Papadopoulos V. N., Apostolidis S., Televantou D., & Hytiroglou P.
JournalJ Med Case Rep
Volume4
Pagination23
Date Published2010
ISSN1752-1947
Abstract

INTRODUCTION: Teratomas of the sacrococcygeal area are usually diagnosed in infancy and are rarely seen in adults.CASE PRESENTATION: We report the case of a 36-year-old Greek woman experiencing chronic constipation due to a benign presacral teratoma. Imaging examinations showed a pelvic mass without evidence of malignancy. An ovoid tumour with a maximum dimension of 6 cm was surgically removed. A histologic examination revealed a mature cystic teratoma. Two years after surgery, the patient is well, with no evidence of recurrence and no constipation.CONCLUSION: Sacrococcygeal teratomas are rare in adults. A high index of suspicion is important in making an early diagnosis. Rectal examination and radiologic evaluation are also valuable.

DOI10.1186/1752-1947-4-23
Alternate JournalJ Med Case Rep
PubMed ID20205878
PubMed Central IDPMC2827428

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.