Δημοσίευση

Ciliated hepatic foregut cyst communicating with the gallbladder.

ΤίτλοςCiliated hepatic foregut cyst communicating with the gallbladder.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsKoletsa, T., Tzioufa V., Michalopoulos A., Apostolidis S., Papadopoulos B., & Hytiroglou P.
JournalVirchows Arch
Volume446
Issue2
Pagination200-1
Date Published2005 Feb
ISSN0945-6317
Λέξεις κλειδιάAdult, Cysts, Female, Gallbladder, Humans, Liver Neoplasms, Magnetic Resonance Imaging, Tomography, X-Ray Computed, Ultrasonography
DOI10.1007/s00428-004-1152-8
Alternate JournalVirchows Arch.
PubMed ID15583931

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.