Δημοσίευση

Clinical Expertise Is Core to an Evidence-Based Approach to Auditory Processing Disorder: A Reply to Neijenhuis et al. 2019

ΤίτλοςClinical Expertise Is Core to an Evidence-Based Approach to Auditory Processing Disorder: A Reply to Neijenhuis et al. 2019
Publication TypeJournal Article
AuthorsIliadou, V., Kiese-Himmel C., Bamiou D-E., Grech H., Ptok M., Chermak G. D., Thai-Van H., Mattsson T. Stokkereit, & Musiek F. E.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.