Δημοσίευση

Clostridium difficile infection: a comprehensive review.

ΤίτλοςClostridium difficile infection: a comprehensive review.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsKachrimanidou, M., & Malisiovas N.
JournalCrit Rev Microbiol
Volume37
Issue3
Pagination178-87
Date Published2011 Aug
ISSN1549-7828
Λέξεις κλειδιάClostridium difficile, Clostridium Infections, Cross Infection, Diarrhea, Enterocolitis, Pseudomembranous, Humans, Incidence
Abstract

Clostridium difficile is one of the most important causes of healthcare acquired diarrhea. The disease spectrum caused by C. difficile infection ranges from mild, self-limited, illness to a severe, life-threatening colitis. The incidence of C. difficile associated disease has risen dramatically over the last decade, leading to increased research interest aiming at the discovery of new virulence factors and the development of new treatment and prevention regimens. This review summarizes the pathogenesis and changing epidemiology of C. difficile associated disease, the clinical spectrum and laboratory methods to diagnose C. difficile infection, and current treatment strategies.

DOI10.3109/1040841X.2011.556598
Alternate JournalCrit. Rev. Microbiol.
PubMed ID21609252

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.