Δημοσίευση

Clostridium difficile infection: New insights into therapeutic options.

ΤίτλοςClostridium difficile infection: New insights into therapeutic options.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsKachrimanidou, M., Sarmourli T., Skoura L., Metallidis S., & Malisiovas N.
JournalCrit Rev Microbiol
Pagination1-7
Date Published2015 May 8
ISSN1549-7828
Abstract

Clostridium difficile infection (CDI) is an important cause of mortality and morbidity in healthcare settings and represents a major social and economic burden. The major virulence determinants are large clostridial toxins, toxin A (TcdA) and toxin B (TcdB), encoded within the pathogenicity locus. Traditional therapies, such as metronidazole and vancomycin, frequently lead to a vicious circle of recurrences due to their action against normal human microbiome. New disease management strategies together with the development of novel therapeutic and containment approaches are needed in order to better control outbreaks and treat patients. This article provides an overview of currently available CDI treatment options and discusses the most promising therapies under development.

DOI10.3109/1040841X.2015.1027171
Alternate JournalCrit. Rev. Microbiol.
PubMed ID25955884

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.